Stručne o oddiele TOM Čerti Jedľové Kostoľany

Turistický oddiel mládeže Tom Čerti vedie Rudolf Bošiak. O administratívu sa stará Dominika Bošiaková.

TOM Čerti každoročne organizuje mnohé akcie. Už od jeho vzniku sa druhú januárovú a poslednú septembrovú sobotu koná pochod Čertovská 30-tka. Ide o približne 30 km dlhú trasu ,ktorá začína v Jedľových Kostoľanoch, pokračuje cez Lom na Krížne cesty a odtiaľ cez štále na Malú Lehotu. Za dedinou nasleduje výstup na Vojšín a Bujakov vrch. Nasledujúcou zastávkou je obec Veľká Lehota, odtiaľ sa cez Cigánsku pažiť schádza späť do Jedľových Kostolian. Keďže je táto trasa pomerne náročná, existuje v mnohých obdobách aj jej kratšia verzia. Tá je ozvláštnená výstupom na Sokolec, pohľadom na malebnú scenériu rybníkov na Žiaroch alebo vyhliadkou na Drieňovej. Dĺžka kratšej trasy sa pohybuje okolo 15 km. Zraz účastníkov býva v budove Základne školy v obci. Tu pre turistov po pochode čaká aj občerstvenie a účastnícky diplom.

Počas posledných rokov sa tradíciou stalo usporadúvanie autobusových výletov v jarných a jesenných mesiacoch. Cieľom týchto exkurzií bývajú okrem prírodných pamiatok aj pamiatky historické. V roku 2010 sme na jar navštívili zrúcaninu hradu Tematín a Park miniatúr v obci Podolie, na jeseň to boli hrad Červený kameň a ruiny Plaveckého hradu. V roku 2011 sme usporiadali autobusový výlet len počas jarných mesiacov, cieľom našej cesty bol hrad Modrý kameň a Levický hrad.

Tiež sa zúčastňujeme výletov, ktoré organizuje oddiel Pustovník Slažany, tie sú uskutočňované v mesiacoch jari a jesene. Ich cieľom sú zväčša vrchy v rôznych pohoriach Slovenska. V jarných mesiacoch roka 2010 bol cieľom našej túry vrch Marhát a na jeseň to bol Zlatý vrch. V roku 2011 sme absolvovali len jarný výlet, a to výstup na Kráľovu studňu. Každoročne počas leta organizuje Pustovník Slažany päťdňovú stanovačku v rôznych miestach Slovenska, ktorej sa zúčastňujeme aj my.

Ešte neboli spomenuté nespočetné výlety na Veľký Inovec a hrad Hrušov. Tieto sú pomerne často cieľom našej cesty či už pri pešej turistike, alebo cyklistike.

Počas roka 2009 sme sa pričinili aj k zveľadeniu okolia obce. Členmi oddielu bola namaľovaná konštrukcia budúcej rozhľadne.

V roku 2011 počas mesiacov september a október sa náš vedúci Rudo zúčastnil svojej ďalšej himalájskej expedície. Cieľom bola 6. najvyššia hora sveta – Cho Oyu (8201). Žiaľ, kvôli zdravotným problémom, sa Rudovi nepodarilo zdolať túto osemtisícovku.

© 2010 TOM Čerti Jedľové Kostoľany | Kontakt: tomcerti@gmail.com
moderní oblečení, módní oblečení, stylové oblečení